Medycyna Informacyjna


Do niedawna uważano, że leczyć można tylko za pomocą środków chemicznych (Farmakologia), ziół (Fitoterapia) albo oddziaływać fizycznie (Fizjoterapia). W żywym organizmie, gdzie prawie każda molekuła białka jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, a każda komórka reprezentuje sobą oscylacyjny obwód elektryczny, składnik elektromagnetyczny jest tak samo ważny, jak i komponent chemiczny. Okazało się, że informację elektromagnetyczną można wykorzystać jako czynnik leczniczy.
Ponieważ wszystko jest energią wibracyjno-informacyjną, proces uzdrawiania – to przekazywanie energii wibracyjno-informacyjnej poprzez rezonans energetyczny bezpośrednio do uzdrawianego człowieka, co skutkuje dostrojeniem się do wzorca - pierwotnej matrycy, co odpowiada stanowi zdrowia.
Istotą tzw. medycyny informacyjnej jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować. Każdy organizm ma swoją, jemu tylko przynależną „osobowość”, którą jest spektrum najrozmaitszych drgań: od komórek poczynając, na całych narządach kończąc. Zdrowy organizm wibruje i drga w konkretnym rytmie, koordynując wszystkie swoje procesy życiowe. Spectrum drgań jest zakłócone nie tylko w stanach chorobowych ale także zanim wystąpią objawy. Chodzi o to, by spowodować „samodostrojenie się” komórek danego typu do ich wzorcowych częstotliwości odpowiadających stanowi zdrowia i pełnej sprawności.

Prawidłowo funkcjonujący organizm człowieka powinien sam zwalczyć atakujące go patogeny i sam regulować wszelkie wewnętrzne procesy. W obecnych czasach szczególnie w świecie cywilizowanym organizmy ludzkie narażone są na nadmierne ilości toksyn i patogenów, z którymi układ immunologiczny przestaje sobie radzić. W konsekwencji rozregulowany organizm reaguje chorobą.

Prawidłowa terapia powinna pobudzić system do działania, odczyścić z toksyn, dostarczyć niezbędne składniki do dalszego funkcjonowania.
Z pomocą idą najnowocześniejsze techniki wykorzystujące wiedzę z dziedziny fizyki fal elektromagnetycznych i przekazywania informacji w biologicznym środowisku komórek. Przekaz informacji terapeutycznej odbywa się poprzez wewnętrzne kanały informacyjne - meridiany. Przewodnikami informacji są nerwy, naczynia, płyn międzykomórkowy, błony. Wprowadzana do organizmu człowieka informacja stwarza warunki do usuwania przyczyn dolegliwości, dzięki czemu polepsza się samopoczucie, podnosi się odporność organizmu, energetyka a tym samym jego możliwości do samodzielnego działania. Uzdrowienie organu na poziomie informacji doprowadza do naprawienia tego organu na poziomie fizycznym.

"Wysokie wibracje oznaczają wibracyjne zdrowie.
A zatem jeśli podniesiemy energię wibracyjną,
ciało ulega samoleczeniu.
Długość życia zależy więc od wysokich wibracji. 
Odwrotnie jest w przypadku choroby:wraz z nią stopień wibracji obniża się".